Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren werkt de gemeente aan een aanpak om aantrekkelijke plekken voor ondernemen, ontmoeten en beleven te creëren. Om de sociale en economische vitaliteit te stimuleren heeft de ze een programma Vitale Kerngebieden. Met dit programma wil ze winkelgebieden faciliteren, aanjagen en monitoren. Bureau Cosi is gevraagd om als private coördinator een belangrijke rol te vervullen in het activeren van verschillende stakeholders in het gebied.
Gebiedsgerichte aanpak
In 2022 hebben we een inventarisatie gemaakt van gebieden die graag aan de slag willen met gebiedsgerichte aanpak. Het gaat enerzijds om gebieden waar veel energie zit vanuit ondernemers en vastgoed. Anderzijds zijn er gebieden die een duidelijke opgave kennen maar geactiveerd moeten worden om aan de slag te gaan. Elk gebied heeft zijn eigen verhaal en dat vraagt om goed luisteren en maatwerk. Samen met ondernemers, vastgoed, bewoners, gemeente en overige belanghebbende bepalen we in het gebied de opgaves waar ze mee aan de slag moeten en kunnen. Ons doel is dat iedereen trots wordt op zijn/haar eigen kerngebied en dat gezamenlijk wordt uitgedragen dat het een aangename plek is om te werken, te leven, te komen en te verblijven.
Stedelijk leren
Daarnaast zetten we in op het vergroten van de kennis van ondernemers, gemeente en vastgoed (smaakmakers) op stedelijk niveau, het aanjagen van gebiedsgerichte aanpak en het zoeken naar nieuwe instrumenten, processen en oplossingen in werkplaatsen. Met het programma stedelijk leren willen we smaakmakers en gebieden van elkaar laten leren. Hiervoor organiseren gaan we maandelijks een digitale thematische sessie organiseren waar smaakmakers en/of gebieden kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Denk aan thema’s als aanpak leegstand, openbare ruimte, branding, ondermijning. We willen zoveel mogelijk aanhaken bij actuele opgaves waar gebieden mee te maken hebben. Hiervoor staan we open voor suggesties vanuit de verschillende partijen. Ook bekijken we de mogelijkheden om bijvoorbeeld straatmanagers, bedrijfscontactfunctionarissen en wijkmanagers op te lijnen met kennis. Hiervoor gebruiken we het stuurwiel van de Centrum Management Academy. Daarnaast willen intervisies organiseren waar bij we één gebied centraal zetten zodat andere gebieden daar inspiratie op kunnen doen. Onze ambitie is om in het tweede kwartaal te starten met de verschillende programmaonderdelen.