Van GROETEN en ONTMOETEN 

naar VERLEIDEN en VERBLIJDEN 

Emotie

Verbinden steeds belangrijker

De wereld van vandaag en morgen draait steeds meer om verbinden en verduurzamen. Sociale en emotionele waarden worden steeds belangrijker. Door Covid is het nog duidelijker geworden hoe essentieel de verbinding met eigen inwoners is. Wees loyaal en koop lokaal is inmiddels ingeburgerd.

Zielvol centrum

Naar betekenisvolle
winkelgebieden

Om het hart van inwoners blijvend te veroveren is er meer nodig dan puur het verkopen van producten. Een winkelgebied moet meer zijn dan een verzamelplaats van verkooppunten. Een centrumgebied zonder ziel heeft geen bestaansrecht. Immers online is alles te koop, maar om werkelijk met elkaar in verbinding te komen gaat men er op uit.

Veerkracht

Het Cosi
5-stappenplan

Bureau Cosi faciliteert winkelgebieden in hun zoektocht naar de sociale meerwaarde van het centrumgebied. Samen met stakeholders uit het gebied gaan we aan de slag om het centrumgebied weerbaar en betekenisvol te maken. Hiervoor maakt ze gebruik van een stappenplan om te komen tot een gedragen sociale merkstrategie.

‘Om het hart van inwoners blijvend te veroveren is er meer nodig dan puur het verkopen van producten’

 Weer naar levendige winkelgebieden. Het kan!

Ons product

Bureau Cosi faciliteert winkelgebieden in hun zoektocht naar de sociale meerwaarde van het centrumgebied. Dit doet ze vanuit het stappenplan waarmee uiteindelijk de best passende sociale merkstrategie wordt ontwikkeld. Dit stappenplan is het fundament van de wijze waarop we samen met stakeholders aan de slag gaan om een weerbaar en betekenisvol centrumgebied te ontwikkelen. Wij helpen gemeenten, ondernemersverenigingen en centrumorganisaties om het lokale DNA van het gebied te vertalen naar een sociale merkstrategie (positionering).  Samen met betrokken en belanghebbende gaan we op zoek naar hoe we sociale meerwaarde in het gebied kunnen creëren en daarmee economische waarde te versterken. Wij doen dit vanuit het gegeven dat centrumgebieden met een sociale meerwaarde veerkrachtiger zijn en beter kunnen inspelen op de toekomst. Wij begeleiden partners (gemeente, vastgoed, ondernemers) in dit proces om te komen tot een concreet activatieplan. Zo zorgen we er voor dat het merk aansluit bij het gebied en concreet uitgevoerd kan worden.

Onderzoek

Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden

In 2016 heb ik vanuit NRW samen Mindlogyx en IVBN de publicatie Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden geschreven. Hierin wordt een nieuwe visie op het consumentgericht denken geïntroduceerd, waarbij de focus op de sociale meerwaarde van winkelgebieden ligt. Deze visie is gebaseerd op onderzoek van Mindlogyx waarbij we een nieuwe wetenschappelijke methode en segmentatiemodel gebruikten om de motivatie achter individuele consumentbesluitvorming te achterhalen. Het merendeel van de respondenten die meededen aan het onderzoek vond dat een winkelcentrum meer moet zijn dan een plek om te winkelen. Ze ervaarden winkelgebieden vooral als een verzamelplaats van verkooppunten en meer niet.

Positieve ervaring

Sociale meerwaarde beslissend voor consument

Uit het zelfde onderzoek blijkt dat de sociale waarde van een winkelgebied bepalend is bij de keuzes van de consument. Sociale interactie is een van de belangrijkste onderdelen van menselijk gedrag. Ook al lijkt het misschien niet altijd zo, we zijn de hele dag bezig met onderhandelen, inschatten van andere mensen en het profileren en positioneren in een sociale omgeving. Bij elk proces van besluitvorming zijn de sociale aspecten in de eerste plaats bepalend voor een positieve ervaring. Dit geldt ook voor hoe winkelgebieden worden ervaren.

Alle gebruikers

Stimuleren en faciliteren van interactie

Sociale meerwaarde moet de basis zijn voor alle onderdelen van een winkelgebied. Inrichting, winkelaanbod, faciliteiten, communicatie, evenementen, het type ondernemers en de merkbelofte. Hierbij zijn alle gebruikers bepalend voor hoe een gebied wordt ervaren. Winkelgebieden moeten als sociale omgeving de interactie (ontmoetingen, uitwisseling en communicatie) tussen mensen stimuleren en faciliteren. Alle aspecten van een winkelgebied zijn gezamenlijk bepalend voor hoe het door mensen wordt ervaren, en daarmee voor de sociale meerwaarde.

Geïnteresseerd?
Doorontwikkeling

COSI 5-stappenplan

Het stimuleren van de sociale meerwaarde van centrumgebieden vanuit een goede en gezamenlijke visie op de merkbelofte is cruciaal. In 2019 en 2020 is vanuit de Retailagenda ism platform De Nieuwe Winkelstraat het Retailinnovatielab: Sociale meerwaarde en DNA gestart. Als projectleider ben ik samen met René Hendriks in vier centrumgebieden aan de slag gegaan met de Toolkit Sociale Meerwaarde. Dit heeft geleid tot een doorontwikkeling van het stappenplan uit toolkit sociale meerwaarde en heeft me doen besluiten om Bureau Cosi op te richten.

De 5 producten van het stappenplan

Het doel is altijd om het centrumgebied Meer Waard voor iedereen te maken.

Bureau Cosi

Tessa Vosjan  +31 6 53 37 56 01 

Al ruim 20 jaar werkzaam in de meest dynamische en uitdagende sector, retail. Altijd op zoek naar creatieve oplossingen om retailers en winkelgebieden te helpen. Een van die zoektochten was naar de meerwaarde van winkelgebieden. Belangrijke conclusie is dat de wereld van vandaag en morgen steeds meer draait om verbinden en verduurzamen, om emotionele en sociale aspecten. Dit heeft mij doen besluiten om bureau Cosi te beginnen. Met bureau Cosi wil ik een betekenisvolle bijdrage leveren aan het weerbaar en aantrekkelijk maken van winkelgebieden. Er is niks mooiers dan met mensen aan de slag te gaan om de sociale waarde van een gebied te verhogen. Om plekken te creëren die mensen gelukkig maken. En zo zelf van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de maatschappij.

New Story - Samenwerkingspartner van Bureau Cosi

René Hendriks  

Ik ben verliefd op het creëren en activeren van de gewenste beweging bij individuen (inclusief mezelf), teams en organisaties en verslaafd aan goed en succesvol samenwerken. Mijn favoriete vakgebieden zijn: retail en centrumgebieden. Ik hou van blije mensen. Een betekenisvolle bijdrage leveren aan een blijere leefomgeving is dan ook een belangrijk levensdoel van mij. In alles wat ik denk en doe is dit mijn drijfveer. Zowel zakelijk als privé. Het stimuleren van sociale meerwaarde in centrumgebieden is voor mij dan ook een 100% match. Het voelt geweldig als je met je werk iets kunt doen wat zo dicht bij je hart ligt! 

Mindlogyx - Samenwerkingspartner van Bureau Cosi

Jan Guus Waldorp  

Het meest fascinerende onderwerp op aarde is menselijk gedrag. Waarom doen we de dingen die we doen? Al bijna 30 jaar doe ik onderzoek naar de mens als meest sociale soort. Daarbij concentreer ik mij de laatste jaren bij de Rijksuniversiteit van Groningen op de werking van het menselijke brein, want daar komt ons gedrag vandaan. Destijds hebben Marie-Anne Simons en ik een wetenschappelijke methode ontwikkeld om te voorspellen waarom de één sommige dingen doet die de ander nooit zou doen. Vanzelfsprekend leent deze methode zich bij uitstek voor winkelgebieden waar specifieke consumenten het liefst naartoe gaan. Cosi, de methode is ook ontwikkeld met het onderliggende plan om op verschillende gebieden duurzaam consumentengedrag te bevorderen.

DoWonders- Samenwerkingspartner van Bureau Cosi

Rob Zwaan

Oké: het onderzoek is afgerond en co-creatie sessies gedaan. De opgehaalde netten druipen nog na van de vele ideeën en interessante inzichten. Er is hoopvol uitzicht op nieuw elan in het centrum. Want er is richting, een actieplan, en zin om ermee aan de slag te gaan. Dan komt de vraag: waarmee activeren we het actieplan? Met het creatieve totaalconcept: altijd lenig inzetbaar en praktisch uitvoerbaar. Het verbindt ondernemers, bewoners, gemeente, vastgoedeigenaren en belanghebbenden met elkaar om samen naar een  levendig en kloppend centrum te gaan. Als conceptdirector sla ik de brug tussen strategie en impactvolle communicatie. Vertaal ik de kernwaarden naar visuele identiteit en activerende boodschappen. Altijd lenig inzetbaar en praktisch uitvoerbaar. Voor ieder centrum. Jullie centrum?

Boost Your Innercity - Samenwerkingspartner van Bureau Cosi

Patricia Hall & Marleen Strien 

Wij zijn Patricia van Hall en Marleen Strien, al jaren een topteam. Het is onze missie om de inwoners van jouw stad weer verliefd te maken op een stad. Om ze te herinneren in wat voor mooie en unieke plek zij wonen. We worden gezien als proactieve relatiecoaches speciaal voor binnensteden.