‘s-Gravenzande heeft genoeg om trots op te zijn. Zo ervaren bezoekers dat het centrum een goed winkel en horeca aanbod heeft. Het heeft een gezellig centraal marktplein, veel zelfstandige ondernemers met echt gespecialiseerd divers aanbod en je kan er gratis parkeren. Toch maakt de BIZ van ‘s-Gravenzande zich zorgen om de toekomst van het centrum. Volgens hen zit de uitdaging vooral in het binden van bestaande bezoekers en het verleiden van nieuwe bezoekers (toeristen). Voor beide wil ze een betekenisvol centrum zijn, nu en in de toekomst door de lokale betrokkenheid te verhogen en ondernemers te activeren. Tijd om te investeren in een strategie waarmee ze zowel bezoekers als ondernemers kan verleiden en verblijden. In een aantal stappen heeft bureau Cosi, samen met betrokkenen een sociale merkstrategie met een concreet merkactivatieplan opgesteld.

Voor wie?
In stap 1 hebben we gekeken wie onze bezoekers zijn. Uit het onderzoek van Mindlogix kwam dat de bewoners van ‘s-Gravenzande het meest passen binnen het B-profiel (komen met kinderen, familie, vrienden, ontmoeten is belangrijk, gevoelig voor gezelligheid en huiselijkheid, persoonlijke aandacht, combineren boodschappen met recreatief winkelen) en daarop volgend het A-profiel (houden van winkelen, kopen graag en veel, gevoelig voor mening van autoriteit, status is belangrijk, volgen mode en trends, onafhankelijk en minder loyaal). Beide profielen zijn door betrokken uitgewerkt naar lokale persona’s.
Het verhaal
In stap 2 zijn we opzoek gegaan naar het verhaal van 's-Gravenzande, waarmee we de harten van de inwoners en bezoekers willen veroveren. ’s-Gravenzande heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als (koop)stad aan zee. Hiermee heeft zijn geen nieuwe bezoekers weten te verleiden. We zijn met Bezoek Westland en betrokken op zoek gegaan naar het unieke van ’s-Gravenzande. Dit bleek vooral de ligging tussen de kassen en kust en het aanbod dat grotendeels bestaat uit zelfstandige speciaalzaken. Deze zijn vertaald in merkwaarden die als uitgangspunt dienen voor het activatieplan. Het verhaal en de merkwaarden dienen als toetsingskader voor alle initiatieven.
Actie
Stap 3 is het benoemen van gedragen acties voor de komende jaren. Het centrum van ’s-Gravenzande betekenis geven gaat niet vanzelf. Wij moeten daar allemaal ons steentje aan bijdragen als ondernemer, gemeente, vastgoedeigenaar maar ook als inwoner en bezoeker. Samen maken en vertellen we het verhaal van ’s-Gravenzande door de merkwaarden te laden over de gehele breedte van het gebied. Om dit gericht te kunnen doen is een activatieplan nodig. Zo blijft het niet bij een verhaal op papier. In dit activatieplan is weergegeven welke acties nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. We zetten in op de volgende vier pijlers: marketing en communicatie, evenementen, activiteiten, inrichting van de buitenruimtes, faciliteiten en voorzieningen.

De BIZ van ‘s-Gravenzande is nu bezig met de uitrol van het activatieplan. Een van de eerste stappen die ze hierin heeft genomen is het verbeteren van de marketing en communicatie door het verhaal te vertalen in een merkconcept (beeldmerk, huisstijl etc). Samen met het activeren van ondernemers om aan de slag te gaan met de acties uit het activatieplan door het inrichten van werkgroepen, een jaarplanning te maken en financiële middelen te organiseren voor de uitvoer.